БЛОГ - Веданта

ВЕДИ – Примордијален код на древната индиска мисла

Ведите се најстарите хинду свети текстови, кои многумина ги сметаат за најавторитетни од сите...

Јога Сутри – Запис на изворните знаења

Некогаш, многу одамна, древните знаења за јогата генерациски се пренесувале усно, од учител на...

ХАТА јога – древна мудрост што се претвора во помодарство

Хата јогата е гранка на јогата која првенствено се занимава со совладување на телото и е веројатно...

ДАРМА, мисијата на нашето сопствено битие

Зборот дарма доаѓа од санскритскиот збор dhri, што значи „држење“, „одржување“ или „зачувување“. Во...

Зошто велиме НАМАСТЕ?

Дали е тоа наједноставен начин да изгледате како јогин? Tренд кај духовните луѓе, или пак, само...

Јога НИДРА и патувањето низ 5-тте „коши“

Јога нидра е посебна практика наречена и положба на јогиско спиење или психички сон. Под соодветно...

Техники на јога дишење – PRANAYAMA

За неа пишува и во древните јогиски текстови, но и во современите научни истражувања. Под поимот...

ЈАНТРА – тајните на древните дијаграми

Јантра е мистичен дијаграм што се среќава во индиските религии и филозофија. Се користи за помош во...

!!! ВНИМАНИЕ !!! Материјалот којшто се обидувате да го ископирате има авторски права. За преземање на делови од содржината на сајтот обратете се на yoga@vedanta.mk