Холистички техники во центарот Веданта

Акупунктура

Традиционалната кинеска медицина e комплексен медицински систем проткаен со сегменти од источната филозофска мисла и традиција. Успешно се користи повеќе од 5.000 години, а потекнува од древна Кина.

Медицинска ароматерапија

Ароматерапијата претставува контролирана употреба на есенцијални масла со цел да се подобри и/или да се унапреди физичкото, емоционалното и менталното здравје на луѓето.

Рефлексотерапија

На одредени делови од нашето тело се наоѓа холограмска мапа на целиот организам. Преку тие локации, со примена на посебна техника, ефикасно може да се делува на енергетските текови во одредени органи или системи.

Кристалотерапија

Стабилната фреквенција на природните кристали на мошне суптилен, но ефикасен начин влијае врз специфичната вибрација на нашите органи овозможувајќи нејзина корекција при евентуална патолошка состојба.

Спортска и рекреативна масажа

Масажата е одлична алатка за релаксација, ублажување на болка, намалување на мускулна тензија и поттикнување на циркулацијата на крвта и лимфата. Ви претставуваме неколку видови од нив...

Јога Vedanta

Јогата е начин на живеење, водич за смирување на умот и унапредување на целиот систем. Таа постои подеднакво за секого, бидејќи јога е состојба на свеста, а не извиткана положба на телото.

Медитација

Медитацијата е практика во која поединецот може да продре до неговото најинтимно катче и да ги спознае и прочисти евентуалните трауми потиснати во потсвеста. Таа е и патот за постигнување на длабок внатрешен мир.

Холистички wellness

Холистичкиот wellness ја концептуализира нашата состојба преку согледување на сите аспекти од нашиот живот и нѐ води низ процесите на корекција на нашиот енергетски и соматски систем, што е прв чекор за да се почувствуваат промени во животот.

Барс метода

Access bars® е техника на нежен допир на одредени точки на главата. Преку нив се делува врз сите наши емоции, убедувања, ставови и навики. Секое од нив би можело да создава ограничување кое нѐ спречува да го оствариме својот полн потенцијал.

Сите права се задржани / vedanta.mk

!!! ВНИМАНИЕ !!! Материјалот којшто се обидувате да го ископирате има авторски права. За преземање на делови од содржината на сајтот обратете се на yoga@vedanta.mk