СЕМИНАРИ

Наскоро, на ова место ќе може да се пријавувате за учество на предвидените семинари коишто е планирано да се одржуваат во околината на Скопје, но и низ цела Македонија.

ТЕМИ:

  • Природните кристали како стабилни осцилатори и нивна употреба во  медитацијата
  • Kriya техники за прочистување на енергетското тело (аура)
  • Петте слоеви на човечкото тело (Pancha kosha)
  • Желбата на нашето срце (Sankalpa)
  • Управување со петте елементи на телото (Hasta, Kaya, Citta  mudra)
  • Енергетска анатомија (Chakra и Nadi систем на телото)
  • Медитација – видови, нивоа и начини на медитирање
  • Причините за  случувањата во материјалниот свет, не доаѓаат од материјалниот свет (Езотериски аспект на јогата)
  • По патеката на нашата лична мисија (Dharma)
  • Yantra – мистерија зад разнобојниот дијаграм, (Atharva veda и Tamil siddha)

 

Сите права се задржани / vedanta.mk

!!! ВНИМАНИЕ !!! Материјалот којшто се обидувате да го ископирате има авторски права. За преземање на делови од содржината на сајтот обратете се на yoga@vedanta.mk