Започнуваме со – добра вечер, завршуваме со – довидување, она помеѓу зависи од нас 😊, но од прилика вака:

20 мин – Yoga nidra
30-40 мин – Асани
15-20 мин – Техники за дишење
20-25 мин – Медитација

Проектирано траење на часот: 1 час и 30 минути

Контакт: 075 376 841, email: yoga@vedanta.mk

Сите права се задржани / vedanta.mk

!!! ВНИМАНИЕ !!! Материјалот којшто се обидувате да го ископирате има авторски права. За преземање на делови од содржината на сајтот обратете се на yoga@vedanta.mk