Придружи се на семејството

Можеби нема да успееме сите да станеме јога – атлети, или пак, да стоиме на глава, но тоа и не е целта на Веданта јогата. Нашата цел е преку заедничка дружба најпрвин да ја корегираме геометријата на нашиот скелетен систем, а потоа да напредуваме кон еволуција на свеста.

Со примена на древните ведски учења, ќе ги прочистите блокираните емоции, ќе погледнете во внатрешноста на вашата душа и ќе го пронајдете примордијалниот код на вашето битие. 

Дали е тоа пријатно искуство? Секако. Плус тоа, сè се случува низ дружба и забава. Онака како што, според легендите, е создаден и  Универзумот…

КОНТАКТ:
Тел. 075 376 841
e-mail: yoga@vedanta.mk

Сите права се задржани / vedanta.mk

!!! ВНИМАНИЕ !!! Материјалот којшто се обидувате да го ископирате има авторски права. За преземање на делови од содржината на сајтот обратете се на yoga@vedanta.mk